Fackförbundet ST:s avdelning

ST inom SMHI

MÖJLIGHETERNAS FACK

ST inom SMHI är framtidsfacket för alla på SMHI oavsett yrke, löneläge eller utbildning.

Genom den kunskap och intresse vi har om SMHI:s totala verksamhet kan vi med kraft framgångsrikt påverka SMHI i viktiga frågor för våra medlemmar.

Denna kunskap och kraft uppnås genom att vi är många. Medlemmarna finns inom alla personalkategorier.

Vi är cirka 50 förtroendevalda som finns över hela landet. Våra medlemmar har tillgång till dessa oavsett var de befinner sig i landet.

E-post till ST inom SMHI: st@smhi.se

Detta är SMHI

Fotograf Brita Nordholm

SMHI i Norrköping

SMHI, Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut, är en myndighet under Miljödepartementet som med sin kompetens inom meteorologi, hydrologi och oceanografi främjar effektivitet, säkerhet och miljö inom olika samhällssektorer.

SMHI har kontor på fem platser i landet. Dessutom finns 3 bemannade väderstationer, ca 130 automatiska väderstationer, ca 650 klimatologiska stationer, ca 200 hydrologiska stationer och ca 30 st oceanografiska stationer. Stationerna finns från Naimakka i norr till Falsterbo i söder.

Det finns ca 650 anställda på SMHI inom ett femtontal yrkeskategorier.

Välkommen till Fackförbundet ST inom SMHIs webbsida.

Den är under konstruktion, så vi ber om överseende med bristerna

Uppdaterad: 2010-02-11

Ansvarig för denna sidas innehåll: Fackförbundet ST inom SMHI