LÖNESTATISTIK

På SMHI tas inför lönerevisionerna fram en mängd olika lönestatistik. Dels av SMHI dels av ST-SMHI och SACO. Nedan presenteras ett urval. Materialet är uppdelat i tre delar:

GRUND - Detta bör alla känna till

Grupper på SMHI
 SMHI-grupp (#87575)
 BESTA SMHI (#56191)
ST:s Lön- och avtalswebb


Fördjupning - För den som vill vara extra bra förberedd.


Grupp   2 Chef-persansv (#87477)
Grupp   3 Markn.försäljare (#87486)
Grupp   4 Service tekniker (#87488)
Grupp   5 Drift tekniska system (#87478)
Grupp   6 Forskare naturvetare (#87480)
Grupp   7 Naturvetare prognos (#87481)
Grupp   8 Naturvetare utredning (#87482
Grupp   9 Syn. observatörer (#87484)
Grupp 10 EA- PA-arbete (#87485)
Grupp 11 EA- PA-ass. o sekret. (#87483)
Grupp 12 Projektledare (#87490)
Grupp 12 Utveck. tek. system (#87489)

SCB:s lönestatistik


Klicka på bilden

Djupdykning - För den som gå till botten med LSS.

Statistik BESTA 2007 (#54475)
   (hela Sverige ej chefer)
Statistik BESTA 2007 (#54455)
   (hela Sverige chefer)
Vad är BESTA?
Statistik SSYK 2006 (#54478)
   (inom staten )

Statistik SSYK 2006 (#54479)
   (hela Sverige)
Vad är SSYK?


Klicka på bilden

Gruvan - För den som vill se allt material


 

Löneförhandlargruppen
Lars Hedin, Kerstin Vejdemo,  Katarina Losjö, Christina Sverker, Göran Pettersson Anne-Marie Gadh och Hans Ödmark


Uppdaterad: 2010-02-02
Ansvarig för denna sidas innehåll: ST-SMHI