LÖNESAMTAL

ST inom SMHI, i samarbete med Anette Brogren Fackförbundet ST:s regionala enhet i Norrköping, har tagit fram detta material för att underlätt ditt samtal med chefen om förändrad lön. Materialet är uppdelat i tre delar:

GRUND - Detta bör alla känna till

Löneprocessen
Lönens olika delar
Att fundera på innan
 Lönekriterier
Lönestatistik (under uppdatering)
Checklistan
Argumentationsteknik
Att vara eller inte vara
Se dig i spegeln
Under samtalet
Efter samtalet


Fördjupning - För den som vill vara extra bra förberedd.

Huvudavtalet RALS 2007-2010
Lokalt avtal del 1
Lokalt avtal del 2
Exempel på lönestruktur
Råd och dåd inför Lönesamtalet
    (utdrag ur ST Rapport 7/2002 sid 6)
Vad är den individuella biten av lönen
Argumentationstips
Samtalstest
Lönehöjningar per SMHI-grupp
   2004-2007

Lönehöjningar för ST:ar 2004--07
Länk till ST:s Lön- och avtalswebb

j0178772.jpg (17132 bytes)
Klicka på bilden

Djupdykning - För den som gå till botten med LSS.

PU-samtal kontra lönesamtal
Lönens olika delar beskrivet i ord
ST:s syn på lönesamtal
Historisk tillbakablick på 1900-talet
Boktips
Mall för arbetsvärdering (JÄMO)
Mall för jämställhetskartläggning (JÄMO)
Mall för dokumentering av kartl. (JÄMO)
Diverse länkar


Klicka på bilden

Gruvan - För den som vill se allt material

TN00602A.gif (1584 bytes)
Klicka på bilden

wpe1.jpg (5500 bytes) 

Löneförhandlargruppen
Lars Hedin, Katarina Losjö, Mikael Andersson,
Christina Sverker, Hans Ödmark och Anne-Marie Gadh


Uppdaterad: 2010-02-11
Ansvarig för denna sidas innehåll: ST inom SMHI