Utmärkelser

ST inom SMHI har sedan 1997 utsett årets förtroendeval och årets chef på SMHI.

Här nedan visas de senaste årens utsedda:

 

Årets förtroendevald för

 2007
 2008
 2009
 2010
 2011

 

Årets chef för:

 2007
 2008
 2009
 2010
 2011

 

Kriteriet för att komma ifråga är att vederbörande har lyckats skapa förutsättningar (öka förutsättningarna) för våra medlemmar att uppnå


 ”Det goda arbetet”

Att känna förväntan inför dagen när man vaknar

Att vara till nytta och glädje för andra genom det man gör

Att ha kamrater att prata med och att skratta ihop med

Att ha en lön som man är nöjd med

Att kunna bestämma över hur det man gör ska göras

Att få utvecklas för och genom det man gör

Att känna tillförsikt och trygghet
Att njuta av ledigheten i vetskap om att man gjort sitt bästa